Het Fortuyn van Voorschoten

Inschrijfvoorwaarden - Het Fortuyn van Voorschoten (fase 2)

 • De inschrijfperiode van  Het Fortuyn van Voorschoten – fase 2 start op dinsdag 22 maart 2022 om 09.00 uur;
 • Inschrijven voor uw voorkeurs-bouwnummer(s) is mogelijk via uw persoonlijke account. Deze bereikt u via: https://mijn.het-fortuyn.nl/
 • Let op: U ontvangt, per email, een bevestiging van de inschrijving. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan is uw inschrijving niet in goede orde ontvangen en verzoeken wij u vriendelijk het inschrijfproces nogmaals te doorlopen;
 • De inschrijving sluit op donderdag 31 maart 2022 2021 om 17.00 uur;
 • Indien uw inschrijving ingezonden wordt na sluitingsdatum, dan wordt u als “reserve-kandidaat” aangemerkt en zal uw inschrijving niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing;
 • Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend voor de inschrijver en verplicht de verkopende partij ook niet tot het toewijzen van een woning aan een bepaalde inschrijver;
 • Per toekomstig huishouden mag maximaal één (1) inschrijfformulier ingeleverd worden. Noteer in uw account dus ook de gegevens van uw partner/mede-koper;
 • Het is niet toegestaan om – indien u samen met een partner wenst te kopen – onafhankelijk van elkaar in te schrijven. Dubbele inschrijvingen of inschrijvingen waarbij partners onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven (met als doel samen tot aankoop over te gaan), zullen worden uitgesloten van toewijzing;
 • Wilt u de inschrijving aanpassen (bijvoorbeeld omdat je een ander voorkeursnummer wilt doorgeven)? Geen probleem! Tot de sluiting van de inschrijftermijn kunt u in uw account uw voorkeuren wijzigen.

Toewijzingsprocedure woningen

 • Het verkoopteam wijst na de (sluiting van de) inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten;
 • Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Bij meerdere kandidaten, zal de woning willekeurig door het verkoopteam worden toegewezen aan één kandidaat. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur heeft opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur;
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek;
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd;
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver;
 • In verband met de privacy verordening maken wij je er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen zoals ontwikkelaar, aannemer, notaris, makelaar(s) en hypotheekadviseurs.